Vi bygger om
för dina behov

Lokalanpassning - Renovering - Ombyggnation

Vi bygger om
för dina behov

Lokalanpassning - Renovering - Ombyggnation

Välkommen till specialisten på lokalanpassning i Göteborg!

Vi anpassar offentliga och kommersiella lokaler till nya verksamheter och behov. Oavsett vilken typ av lokal du har kan vi hjälpa dig att anpassa den – vi arbetar med lokalanpassning av bl a butiker, lager, skolor och industrilokaler.

Är ditt företag eller verksamhet i Göteborg i behov av en lokalanpassning? Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri besiktning och offertförslag. Hör gärna av dig om du har några frågor om lokalanpassning.


lokalanpassning göteborg

En helhetslösning inom lokalanpassning

Inför en lokalanpassning får kunden en offert med ett fast pris som inte förändras under projektets gång. Vi levererar helt enkelt en helhetslösning från skiss till färdig lokal.

Hantverkarna i vårt sammansvetsade team är utbildade, behöriga och certifierade enligt svensk branschstandard. Oavsett vilken hantverkskompetens du behöver för ditt lokalprojekt kan vi tillhandahålla den. Inför en lokalanpassning tilldelas du en projektledare som fungerar som kontaktperson genom hela arbetet.

En lokalanpassning kan innebära många olika saker - det kan handla om butik som ska byggas om till ett gym, en restaurang som ska bli kontor eller ett gammalt lager som ska göras om till en padelhall – möjligheterna är oändliga. Vi hjälper dig med en lokalanpassning oavsett vilken typ av lokal du har.

Vi hjälper dig med tips och råd

Alla lokaler behöver tas om hand för att ha ett fräscht yttre. Vi utför alltid våra renoveringsprojekt med högsta kvalitet i såväl material som utförande och kan dessutom bidra med råd och tips under arbetets gång.

En lokalanpassning är en åtgärd med stora fördelar för både fastighetsägare och hyresgäst. För fastighetsägaren är anpassningen en garant för att hyresgästen är seriös och har långsiktiga planer – detta gör lokalanpassningen till en god investering. För hyresgästen är det viktigt att lokalerna passar för de behov som finns oavsett vilken verksamhet det handlar om.

Dyrt att låta lokaler stå tomma

En lokalanpassning utförs i de flesta fall när en lokal står tom, mellan två olika hyresgäster. Att låta en lokal på många dyra kvadratmeter stå tomma kostar pengar. En lång tid utan hyresgäst eller en utdragen lokalanpassning kan alltså kosta ordentligt med pengar. Därför arbetar vi alltid snabbt och effektivt när vi utför en lokalanpassning i Göteborg. Men även om tidspressen är stor så tummar vi aldrig på kvaliteten. Slarv tolereras inte.

Vi kan även utföra en lokalanpassning samtidigt som lokalerna är i drift. Det kan exempelvis handla om en butik eller offentlig lokal som har en verksamhet som inte kan pausas under en längre period. Då en sådan lokal inte kan tömmas på personer eller inredningen så får vi ta extra hänsyn både när det gäller uppförande, ljudnivå och på vilket sätt arbetet utförs. Allt för att verksamheten kan fortgå med så få hinder som möjligt och att alla parter ska vara nöjda.

lokalanpassning göteborg

Vi erbjuder en trygg och säker tjänst

En lokalanpassning är ett stort ansvar och det är alltid många inblandade och lika många som påverkas av projektet. Vi har lång erfarenhet av lokalanpassning och kan erbjuda en trygg och säker tjänst. Ett effektivt och metodiskt arbetssätt gör att vi blir klara inom utsatt tidsram och budget.

Vi hjälper dig med alla steg i ombyggnaden av dina lokaler. Vad som ingår i en lokalanpassning varierar förstås, men det handlar alltid i grunden om att skapa optimala lokaler för kundens verksamhet. Behoven kan snabbt förändras och planlösning och inredningen kan behöva bytas ut.

Vi kan hjälpa dig med tekniska installationer som belysning, ny färg på golv och väggar, nya dörr- och glaspartier med mera. Du avgör vad som ska ingå i din anpassning. Så länge som inga bärande element är i vägen så kan vi ändra på det mesta.

Lokalanpassning Göteborg – steg för steg

  • Konkretisera behoven. Vad behövs i lokalerna? Här är det viktigt att både fastighetsägare och hyresgäst är med och för en bra dialog.
  • Utred detaljplan. Beroende på hur mycket och vad som ska ändras så kan det krävas en detaljplan inför en lokalanpassning.
  • Planen tas fram. Om det behövs en detaljplan så tar vi fram den tillsammans med en arkitekt och byggnadsnämnden.
  • Projektstart. När planen godkänts kan projektet starta.
  • Byggnadsprogram. Detta tas fram i samarbete med fastighetsägare och den nye hyresgästen.
  • Detaljprojektering. Byggnadsprogrammet ligger till grund för förfrågningsunderlag för general- eller totalentreprenad samt för ansökan om bygglov.
  • Upphandling av entreprenad. När bygglovet är beviljat upphandlas entreprenaden och sedan börjar arbetet under översikt av vår erfarna projektledare.

Är ditt företag i behov av en lokalanpassning i Göteborg? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi anpassar lokaler för alla verksamheter